fbpx
loader image

Termeni și condiții

Prezentul Regulament se aplica pentru evenimentul 3 Smoked Olives 2022 organizat de SC ISLAND VIBES SRL denumit în continuare Organizator. Prezentul regulament defineşte regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte. Prezentul Regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în relaţia dintre Organizator şi Participant.

I. ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI

SC ISLAND VIBES  SRL

CUI: 45838717

15/197/2022

EVENIMENTUL 3 Smoked Olives 2022

28.07.2022 – 02.08.2022

LOC DE DESFASURARE : Calarasi, zona Chiciu – Insula Hopa, Ostrov

II. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

 • Prezentul regulament este o înţelegere între organizator şi participant.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata pe site-ul evenimentului 3sof.com si la intrarea in locul de desfasurare a evenimentului, fiind de imediata aplicare dupa momentul afisarii.
 • Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obliga să respecte acest Regulament.
 • Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid i se asigură dreptul de a participa la Eveniment, in conditiile enumerate la urmatoarele puncte.
 • Evenimentul 3 Smoked Olives Festival 2022 este un eveniment privat si se adreseaza doar participantilor, accesul public fiind strict interzis.

III. BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR

 1. BILETE ŞI TIPURI DE BILETE

1.1. Biletele pot fi cumparate online de pe www.livetickets.ro.

1.2 Participarea la Festival se face utilizand unul din urmatoarele tipuri de bilete:

> Abonamente Festival Pass – garanteaza participantului accesul in cadrul festivalului pe toata durata desfasurarii acestuia, incepand cu prima zi, 27 iulie, ora 12:00 si pana la sfarsitul festivalului, 2 august ora 12:00.

1.2 Participarea la Festival se face utilizand  si unul dintre urmatoarele tipuri de invitatii, invitatii care vor fi similare biletelor:

> Invitatii Festival Pass – garanteaza participantului accesul in cadrul festivalului pe toata durata desfasurarii acestuia, incepand cu prima zi, ora 12:00 si pana la sfarsitul festivalului.

1.3.Accesul persoanelor care detin un bilet valid este de +21 ani.

IMPORTANT!

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona festivalului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora.

Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook).

Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau site-uri de orice tip.

1.4. Bilete şi brăţări: Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului.

În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul festivalului. Brăţările rupte, descusute sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de organizatori.

 1. CUMPĂRAREA BILETELOR

Cumpărarea online a biletelor se poate face doar de pe www.livetickets.ro. Partipantii vor intra in posesia batarii de acces la scanarea biletului .

 1. RETURNAREA BILETELOR

Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

 1. SCHIMBAREA PREŢURILOR

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

 1. PARTICIPAREA LA EVENIMENT
 2. INTRAREA

1.1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletelor de abonamente de festival valabile pentru toate zielele de festival, accesul se va face, dupa primirea bratarii, pe baza bratarii speciale. Acestia sunt obligati sa poarte bratara pe toata durata festivalului, avand grija de integritatea acesteia. Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

1.2. In momentul intrarii in festival, participantul ia la cunoştiinţă acest regulament, afisat in loc vizibil.

Este interzis accesul cu următoarele: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi.

 În concordanță cu legile în vigoare participanţii nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public.

Participanţii nu pot introduce droguri  în perimetrul festivalului, fie in vederea consumului propriu sau a traficului.

Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului (exceptie facand insulina sau alt medicament pentru care se va prezenta o prescriptie medicala)

1.3. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele:

– persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna persoanelor epileptice.

1.4. Accesul persoanelor sub vârsta de 21 ani în incinta festivalului ESTE INTERZIS.

1.5. Accesul cu animale este interzis.

1.6. Accesul in cadrul evenimentului se va face astfel:

– incepand cu data de 27. 07.2022 – ora 12:00

 1. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA FESTIVALULUI

2.1 Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ce ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalţi participanţi.

ESTE STRICT INTERZIS

 • Consumul de droguri sau alte substante pentru care nu se detine o prescriptie medicala;
 • Traficul sau comercializarea de droguri sau substante psihotrope din categoria medicamentelor, indiferent de provenienta. Consumul si traficul de droguri de risc si mare risc, reprezinta infractiuni si sunt incriminate de legislatia romana prin art.2 si art. 4 din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani sau de la 3luni la 2 ani, in functie de infractiune.
 • Introducerea de obiecte care pot fi considerate arme si pot aduce prejudicii integritatii fizice ( cutite, bricege, obiecte din sticla,lanturi, arme de foc, explozibil, artificii, spray paralizant, enumerarea nu este limitativa, orice obiect gasit si considerat a fi din aceasta categorie va atrage parasirea ariei festivalului a posesorului)
 • Agresiunile de orice natura asupra celorlati participati la festival;
 • Introducerea de orice lichid sau mancare in cadrul festivalului.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta festivalului, să respecte şi să nu distrugă materialele si construcţiile de orice fel din zona de festival.

2.2. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuita sau oneroasa a materialelor filmate este interzisa.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul.

2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

 1. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată pe harta festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 3 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

 1. SECURITATE

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.

 1. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie.

 1. SERVICII ŞI PRODUSE

6.1. În timpul evenimentului, produsele si serviciile sunt disponibile in locuri special amenajate (baruri, food court, parking, traversarea cu barca si alte activitati). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achizitionarea acestora folosind metodele si instrumentele de plata acceptate de organizatori şi partenerii acestora. Ca regula generala, plata produselor comercializate la barurile din incinta evenimentului se poate face cashless, numerar sau card in functie de zona.

6.2. Costul serviciilor disponibile in cadrul evenimentului nu este inclus in bilet. Exceptie face activitatea de camping, acesta fiind gratuita pe toata perioada evenimentului.

 1. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
 2. 1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului, contra cost, oricărui participant cu un bilet valid, exceptand activitatea de camping, aceasta fiind inclusa in costul biletului. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
 4. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical al festivalului.
 5. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatii pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul festivaluui care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.
 6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.
 7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.
 8. SANCŢIUNI
 9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să parasească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

VII. SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR

 1. Organizatorul are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate in corespondenta, e-mail, carti de vizita si alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe www.3sof.com sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus in legatura cu evenimentul 3 SMOKED OLIVES 2022. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial fără acordul scris al Organizatorului.
 2. Logo-urile, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea intelectuală a Organizatorului şi sunt protejate de legile europene în vigoare.

VIII. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.